Kasutus- ja müügitingimused

1.Üldsätted

1.1. Sätestatud kasutus- ja müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Top Motorsport OÜ (edaspidi: poe haldaja) e-poest ostmisel. Poe haldaja on Top Motorsport OÜ, aadress K. Kärberi tn 4-4 13812 Tallinn, registrikood 12677191, tel 5046565, e-posti aadress info@topmotorsport.ee.

1.2. Suhete reguleerimisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest ning tingimustes sätestatust. Tingimused on kohustuslikud täitmiseks kõigile klientidele (edaspidi klient).

1.3. Poe haldajal on õigus teha tingimustesse igal ajal omal äranägemisel muudatusi, avaldades uued tingimused aadressil topmotorsport.ee. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muutmist, kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

  1. Kliendi isikuandmete töötlemine

2.1. Poe haldaja töötleb ainult neid isikuandmeid (edaspidi andmed), mille klient on e-poes sisestanud (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress).

2.2. Isikuandmeid töödeldakse tellimuse täitmiseks ja kauba kohaletoimetamiseks kliendile sobivasse kohta.

2.3. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele. Poe haldaja ei või edastada kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele (v.a. seadusega ettenähtud juhtudel).

2.4. Klient annab poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel enda e-posti aadressile tellimuse kinnituse.

2.5. Poe haldajal on õigus kliendile saata müügipakkumisi ainult juhul, kui klient on vastava nõusoleku linnukesega vastavas aknas andnud.

2.6. Kliendil on õigus enda isikuandmeid täpsustada, parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja isikuandmete kustutamist. Selleks tuleb esitada avaldus e-posti aadressile info@topmotorsport.ee.

  1. Tellimuse esitamine

3.1. Tellimusi saab e-poes esitada nii kliendina sisse logides kui ka külalisena.

3.2. Toode tellitakse pärast kliendi tellimuse kinnituse saabumist vastavalt tootjalt.

3.3. Toodetele lisatud pildid on illustratiivsed ning võivad erineda reaalsest tootest.

3.4. Kui tellimust ei ole võimalik täita, teavitatakse sellest klienti 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kliendile pakutakse välja uus tarneaeg või toote asendamine samaväärsega. Kui klient ei ole uute tingimustega nõus, võib ta tellimusest loobuda ning raha tagastatakse.

3.5. Klient kohustub tellimuse esitamisel sisestama korrektsed ja tõesed andmed, mis on tellimuse täitmiseks vajalikud. Poe haldaja ei vastuta vigaste andmete tõttu tellimuse täitmata jätmise eest või muude sellest tulenevate tagajärgede eest.

  1. Toodete hinnad ja maksevõimalused

4.1. Kõik e-poes müüdavate toodete hinnad on näidatud eurodes.

4.2. Poe haldajal on õigus toodete hindu igal ajal muuta. Kui hinnad on muutunud peale kliendi poolt tellimuse esitamist ja tasumist, tarnitakse tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil puudub õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ja kohaletoimetamise täies ulatuses. Kohaletoimetamise tasu lisandub ainult juhul, kui klient ei tule tellitud kaubale ise järele.

4.4. Tellimuse eest tasumine toimub pangaülekandega vastavas turvalises keskkonnas. Poe haldajal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

  1. Tarneaeg ja kauba kättesaamine

5.1. Toodete tarneaeg on kuni 14 tööpäeva, kui toote juurde pole märgitud teisiti. Juhul, kui tarneaeg peaks pikenema, teavitatakse sellest klienti koheselt ning kliendil on võimalus tellimus tühistada.

5.2. Kliendil on võimalus tulla toodetele ise järele või kasutada pakiautomaatide (DPD, Itella Smartpost, Omniva) teenuseid.

5.3. Kaup antakse üle vaid tellimuse teinud kliendile. Kolmandatele isikutele väljastatakse kaup vaid kokkuleppel kliendiga.

5.4. Kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras, tuleb koheselt võtta ühendust poe haldajaga.

5.5. Poe haldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud pärast kauba pakiautomaati edastamist.

  1. Tagastamine

6.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.2. Tagastatud toode peab olema kasutamata, rikkumata ja originaalpakendis.

6.3. Kliendile tagastatakse raha toote ja kohaletoimetamise eest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast toote tagastamist.

6.4. Kui ilmneb, et toode ei vasta eelnevalt toodud tingimustele, siis kliendile raha ei tagastata.

  1. Pretensioonid

7.1. Pretensioone võib esitada alates tellimuse ostukuupäevast.

7.2. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

7.3. Puuduse tuvastamiseks viib Top Motorsport OÜ või toote tootja läbi ekspertiisi puuduse olemasolu ja tekkepõhjuste kohta.

7.4. Klient peab säilitama ostu dokumendid (nt arve), mis tõendavad, et kaup on ostetud Top Motorsport OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib poe haldaja probleemi lahendamata jätta.

7.5. Kui toodet ei ole võimalik vahetada, asendatakse see samaväärsega.

7.6. Pretensioon ei lahendata, kui poe haldaja suudab tõestada, et tootel esinevad puudused on tekkinud kliendi enda süül.